Братството на Светлината

Резервирай

Братството на Светлината е малка група от хора, обсебена от представата за просветлението на ума и душата. За разлика от други подобни общности, Братството няма за цел да се разширява, а да открива и прочиства „загубени души“. Избраните биват отвличани, упоявани и положени в „светилището“. Голяма част от хората откриват пътя навън, но колко не успяват – няма официална информация. Без дори да подозираш, е дошъл и твоя ред.

Затвори очи и се наслади за последно на тъмнината…

Пясъците на Времето

Резервирай

Разглеждайки поредния древноегипетски храм, забелязах полускрит процеп в стената. Реших да направя нещо различно, вълнуващо, щуро… Никой от групата не забеляза как се шмугнах вътре. Звучно хлопване зад мен и последвалата пълна тишина ми подсказаха, че съм попаднал в древен капан. 

Тънък слънчев лъч се прокрадваше в мрака и сочеше началото на това притаяващо дъха приключение…

Дивия Запад

Резервирай

Историята познава безброй банкови обирджии в Дивия Запад, но малко са се превърнали в истински легенди. Въпреки солидната сума, обявена за главата ти, в продължение на много години никой не е успял да те залови. Уви късмета вече те е напуснал и се озоваваш в нашия затвор, където си в очакване на изпълнение на присъдата. Единствения шанс да отървеш бесилото е да избягаш.

Времето е малко, залогът – голям…