Днес върнахме инспектор Тайм малко във времето – на първия учебен ден на едно египетско училище. В него е извършено убийство на малко момиченце и заподозрени са петима учители (Джосер, Амун, Хамади, Азибо и Нефер).
Инспектор Тайм разпитал петимата и на въпроса, какво са правили в 8 сутринта по време на убийството, получил следните отговори:

Амун: – Аз яздих камилата си към училище и закъснях.
Нефер: – Аз си четох всекидневния папирус, както винаги.
Хамади: – Аз проверявах диктовките по египетски.
Азибо: – Аз бях в офиса, заедно със съпругата си.
Джосер: – Аз говорех с директора.

Това беше достатъчно за инспектора и той веднага арестува престъпника. Кой е той?

Кой е убиецът?

Кой е убиецът?

Comments

comments