Намирате се в стая без прозорци и само 2 врати. Едната врата води до огнедишащ дракон, който само чака някой да излезе, за да го изпържи. Другата води също навън, но към нея са насочени гигантски лупи и слънцето, минаващо през тях, изгаря всичко, до което се докосне (вратата е огнеупорна).

Как ще се измъкнете?

Как ще избягате?

Как ще избягате?

Comments

comments