Докато камиларят разговарял с клиент, съмнителен бедуин откраднал от оставената без надзор каса 1500 пари и избягал. Решил обаче да се върне по-късно. Направил оглед, спазарил се за цената, накрая купил една камила за 1250 пари, като дал 1500-те на камиларя, а той от своя страна му върнал 250.

Колко точно пари е загубил камиларят?

а) 1250                               г) 2750

б) 1500                               д) 3000

в) 250                                е) 1750

Comments

comments